Η εφαρμογή Extra Έσοδα Έξοδα είναι το πλέον έγκυρο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρακολούθησης επιχειρήσεων με βιβλία Α' και Β' κατηγορίας.

 

•Πλήρης διαχείριση Εσόδων-Εξόδων, Φ.Π.Α., Παγίων, Συναλλασσόμενων, Εγγραφών, Λογαριασμών.

•Πλήρης παραμετροποίηση των στηλών των βιβλίων.

•Δυνατότητα μαζικής καταχώρισης συγκεντρωτικών εγγραφών για άμεση ενημέρωση των εντύπων Φ.Π.Α., εντύπου Ε3, συγκεντρωτικών καταστάσεων και συγκεντρωτικών καταστάσεων πετρελαίων.

•Μαζικός υπολογισμός και μαζική εκτύπωση περιοδικών καταστάσεων Φ.Π.Α., Intrastat και Listingμε δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης και αποστολής μέσω internet. 

• Ενσωματωμένο πλήρες Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και δυνατότητα χρησιμοποίηση 2ου Λ.Σ. με επιλεγμένους λογαριασμούς για τη διευκόλυνση του χρήστη.

•Ταυτόχρονη χρήση του προγράμματος από περισσότερους του ενός χρήστες (multi-user).

•Από 1 έως 3 χρήστες και από 4 χρήστες και πάνω. Δυνατότητα καθορισμού δικαιωμάτων ανά χρήστη.

•Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού εταιριών και απεριόριστες χρήσεις σε κάθε εταιρία.

•Κοινό ενιαίο αρχείο συναλλασσομένων (πελατών / προμηθευτών) με δυνατότητα αυτόματου ελέγχου διπλοκαταχωρήσεων.

•Δυνατότητα χρήσης διπλογραφικού συστήματος.

•Αυτόματη δημιουργία λογιστικών άρθρων.

•Δυνατότητα εύκολης καταχώρησης των κινήσεων με την χρήση πρότυπων άρθρων.

•Διαχείριση των Κωδικών Αρίθμησης Δραστηριότητας. Δυνατότητα ανεύρεσης είτε βάσει του αριθμού ΚΑΔ, είτε βάσει της περιγραφής του επαγγέλματος.

•Δηλώσεις Intrastat και Listing με ταυτόχρονο έλεγχο ορθότητας του αριθμού μητρώου VIES. Δυνατότητα εκτύπωσης των θεωρημένων βιβλίων σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών (dotmatrix, inkjet κλπ).

•Εύχρηστες εκτυπώσεις ελέγχου Φ.Π.Α.

•Πολλαπλές εκτυπώσεις για την εύκολη παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών κάθε επιχείρησης: 

•Πίνακες κερδοζημιών.

•Εξωλογιστικός και Λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών.

•Σενάρια αυτοελέγχου.

•Back-up - restore μεμονωμένης εταιρίας ή όλης της εφαρμογής.

•Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Business (Unit - Plus - Value).

•Αυτόματη σύνδεση με τα προγράμματα της σειράς Extra (Τax System, Μισθοδοσία, CRM Λογιστών).

•Διαχείριση ταξιδιωτικών πακέτων τουριστικών γραφείων.

•Μαζικός υπολογισμός και εκτύπωση λογιστικού προσδιορισμού καθαρών κερδών.

•Αυτόματη συμπλήρωση και αποστολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω internet.

•Δυνατότητα δημιουργίας αρχείων υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων , αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων πετρελαίου και δηλώσεων Intrastat έτοιμων για υποβολή μέσω internet.

•Δυνατότητα ανάγνωσης αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων για την αυτόματη δημιουργία συγκεντρωτικών εγγραφών για την ενημέρωση του τελικού αρχείου των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων.

•MODULES: Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού, Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων, Διαχείριση Αξιογράφων

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

SERVER

Intel Pentium 4 2.2GHz

1GB RAM

Microsoft Windows Server 2003

1024x768 Resolution

Internet Explorer 6

 

CLIENT

Intel Pentium 4 2.2GHz

512MB RAM

Microsoft Windows XP

1024x768 Resolution

Internet Explorer 6