« Λύσεις - Προϊόντα

 

 

Η σειρά Business της εταιρείας Epsilon αποτελεί το ιδανικό πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης βασισμένο στις ανάγκες που έχει κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθός της. Η εφαρμογή της εμπορικής διαχείρισης συνδέεται με εφαρμογές μισθοδοσίας και λογιστικής διαχείρισης ώστε να σας εφασφαλίσει την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.

 

• Αναβαθμίσεις μέσω Internet μέσα από την ίδια την εφαρμογή

• Αυτόματη ενημέρωση για την ύπαρξη νέων αναβαθμίσεων

• Εύκολη διαδικασία εγκατάστασης - παραμετροποίησης με φιλικά εργαλεία προς τον χρήστη

• Epsilon Support Tool 24 ώρες το 24ωρο μέσω Ιnternet

• Ειδική γραμμή εξυπηρέτησης πιστοποιημένων συνεργατών.

• Παροχή ειδικών εργαλείων στον πιστοποιημένο συνεργάτη για υπηρεσίες προς τον πελάτη του.

• Δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς δεδομένων από άλλες εφαρμογές της αγοράς.

 

Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησής σας.

EPSILON UNIT - Για μικρές επιχειρήσεις

 

EPSILON PLUS - Για μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις

 

EPSILON VALUE - Για μεγάλες επιχειρήσεις