« Λύσεις - Προϊόντα

 

 

Η Sunsoft σας προσφέρει ένα Ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα διαχείρισης Ξενοδοχείων για την αποτελεσματική διαχείριση του ξενοδοχείου σας.

Είτε έχετε ένα μικρό ξενοδοχείο είτε μία αλυσίδα ξενοδοχείων, ηSunsoft θα προσαρμόσει τη λύση που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Το Ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα διαχείρισης Ξενοδοχείων έχει:


Οθόνη Multiplan για την καλύτερη και γρηγορότερη εποπτεία των δωματιών του ξενοδοχείου

Εύκολη προσαρμοστικότητα γιατί απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες ξενοδοχείων, ανεξαρτήτως μεγέθους, οργάνωσης (εποχιακό, πόλεως κλπ.), και φάσματος υπηρεσιών που προσφέρουν (διαμονή, επισιτισμό κ.α.).


Πλάνιο διαθεσιμότητας

Κάλυψη τεχνικής υποστήριξης για όλες τις μέρες και ώρες του χρόνου 7Χ24Χ365 απ’ ευθείας με τη Sunsoft αλλά και μέσω των αντιπροσώπων της σε όλη τη χώρα.


Γενικό πλάνο ξενοδοχείου

Τεχνολογία βασισμένη στην πλατφόρμα Microsoft με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται πλήρως όλες τις δυνατότητες των προϊόντων και της τεχνολογίας Microsoft όπως MS Windows, MS Office, MS SQL server κλπ.

και είναι:

Εναρμονισμένο με την υπάρχουσα Νομοθεσία - ΚΒ&Σγιατί ενημερώνεται και είναι απόλυτα σύννομο με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων επικοινωνώντας σε πραγματικό χρόνο με όλα σχεδόν τα φορολογικά συστήματα (Ταμειακές μηχανές, Φορολογικοί Μηχανισμοί κλπ.)

Άμεσα ενημερωμένο παρέχοντας συχνές αναβαθμίσεις και προσαρμογές στις εκάστοτε ανάγκες γιατί αναβαθμίζεται κάθε χρόνο, με σκοπό να περιλαμβάνει οποιαδήποτε αλλαγή αφορά σε θέματα ΚΒ&Σ, αλλά και κάθε ανάγκη που προκύπτει σε σχέση με τις αλλαγές που γίνονται στην αγορά (τρόπος πώλησης των δωματίων, internet κλπ.). Κάθε χρόνο, οι απαιτήσεις των πελατών ενσωματώνονται σαν ανάγκες επέκτασης της εφαρμογής για την επόμενη έκδοση.

και περιλαμβάνει:

Το λογισμικό Αλέξανδρος Front Office, που καλύπτει όλο ανεξαιρέτως το φάσμα των μηχανογραφικών εφαρμογών που χρειάζεται μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Καλύπτεται όλο το φάσμα των λειτουργιών για τις Κρατήσεις, την Reception, την Main Courante, τους χρεώστες. Συνδέεται με συστήματα κρατήσεων του Internet – Web Booking Engines καθώς και με το σύστημα παρακολούθησης ηλεκτρονικής τιμολόγησης “bavel” και Αλέξανδρος Front Office Interfaces: με δυνατότητα αμφίδρομης on-line σύνδεσης με συστήματα τηλεφωνικών κέντρων, Pay TV, KeyLocks.

Το λογισμικό Αμβροσία - Ασύρματη παραγγελιοληψίαπου καλύπτει τη λειτουργία παραγγελιοληψίας για το μπαρ και το εστιατόριο

Τά λογισμικά Αμβροσία έχουν Πλήρη συμβατότητα λειτουργίας με το Front Office: χρεωστικά, δικαιούμενα, ληφθέντα, τιμοκατάλογοι πελατών κλπ.

Το λογισμικό Sunsoft F&B -Food & Beverage Control-, που παρέχει πλήρη παρακολούθηση του κυκλώματος προμηθευτών, αγορών, αποθηκών αλλά και ενιαίο σύστημα παρακολούθησης με τα λογισμικά Αμβροσία, στην ίδια πάντα βάση δεδομένων.

Το λογισμικό Sunsoft Λογιστική που περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης της Γενικής Λογιστικής, με αυτόματη εισαγωγή  των λογιστικών άρθρων των πωλήσεων-εσόδων από το Αλέξανδρος Front Office (με σύστημα Main Courante ή Ημερολόγιο Πωλήσεων).

Το λογισμικό Sunsoft Statistics για συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αλλά και η διανομή των πληροφοριών στα διευθυντικά στελέχη της επιχείρισης σας.

Το λογισμικό Sunsoft CRM για την παρακολούθηση και διαχείριση πελατών, προμηθευτών, χρηστών, εργαζομένων, πόρων κλπ. με φιλοσοφία Customer Relationship Management.

 

 

ΣΥΝΔΙΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑ
Παραγγελιοληψία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ F&B
Διαχείριση Food & Beverage

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ CRM
Διαχείριση Food & Beverage

EXTRA ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Λογιστική Διαχείριση