« Λύσεις - Προϊόντα

Η εφαρμογή Sunsoft F&B Management σχεδιάστηκε από ανθρώπους με μακρόχρονη εμπειρία στη μηχανογράφηση Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών μονάδων και απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οργάνωσης, και φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν.

Βελτιστοποίηση ποιότητας της Πληροφορίας: Δυνατότητα εμφάνισης της πληροφορίας σε πολλαπλά επίπεδα και αναλύσεις, με πολλαπλούς τρόπους, εύκολα αναγνώσιμης και προσβάσιμης από τους χρήστες.

Επιτάχυνση Διαδικασιών: Ομαδοποίηση και ιεράρχηση των διαδικασιών μέσω του συστήματος έτσι ώστε οι καθημερινές εργασίες να εκτελούνται γρήγορα και με ασφάλεια.

Επεκτασιμότητα: Δυνατότητα επεκτασιμότητας του συστήματος στις μελλοντικές αλλαγές, όσον αφορά τις διαδικασίες της εφαρμογής, τις οργανωτικές αλλαγές ή την σύνδεση του συστήματος με εξωτερικές βάσεις δεδομένων.

Μείωση Λειτουρικού Κόστους: Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην μέγιστη αποδοτικότητα ανά θέση εργασίας, μέσα από ένα ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα και κατά συνέπεια στη μείωση του λειτουργικού κόστους.